اخبار شرکت

  • Grinder Pieces and Pollen Catchers

    قطعات آسیاب و گیرنده گرده

    آسیاب های چند تکه اغلب دارای یک محفظه جداگانه با یک شبکه فلزی نازک هستند که فقط کوچکترین گرده را می گیرد. این گرده غالباً بسیار قوی است و افراد سیگاری معمولاً این مواد را جمع آوری می کنند تا بر روی کاسه معمولی گیاهان خشک بپاشند. آسیاب های قطعه ای می توانند در هر مکانی ...
    بیشتر بخوانید